Toewijzing

Toelichting inschrijf- en toewijzingsprocedure 42 prijsgebonden bouwnummers

Bouwnummers 212 t/m 221 (beneden- en bovenwoningen) en 251 t/m 282 (appartementen)

 1. Op dinsdag 7 mei 2024 om 12:00 uur zijn de verkoopdocumenten, zoals de verkooptekeningen, situatietekening, technische omschrijving en prijslijst beschikbaar.
 2. Op de website www.tuindorp-hillegom.nl kun je je online inschrijven. Jouw volledige inschrijving diende uiterlijk dinsdag 21 mei 2024 vóór 9:00 uur verzonden en ontvangen te zijn. Een ‘aanmelding’ als belangstellende voor het project is niet hetzelfde als een ‘inschrijving’. Om mee te kunnen doen aan de inschrijfprocedure diende je je voor sluiting voor specifiek één of meerdere bouwnummers van je voorkeur in te schrijven. Het digitale inschrijfformulier voor de appartementen vind je hier: https://account.tuindorp-hillegom.nl/account/inschrijfformulier/. Het digitale inschrijfformulier voor de beneden- en bovenwoningen vind je hier: https://account.tuindorp-hillegom.nl/account/inschrijfformulier-bebo-s/
 3. De volgorde van binnenkomst is niet van belang. Dit houdt in, dat het niet uitmaakt of je je aan het begin of aan het einde van de inschrijfperiode inschrijft.
 4. Vervolgens vindt de toewijzing plaats. De kandidaten aan wie een bouwnummer is toegewezen worden hier uiterlijk dinsdag 4 juni 2024 door één van de makelaars over gebeld.
 5. Het is van belang dat je bij de inschrijving alle bouwnummers van jouw voorkeur aangeeft. Je kunt namelijk alleen een bouwnummer toegewezen krijgen indien je deze ook als voorkeur hebt opgegeven. In het kader van de beoordeling van de financiële haalbaarheid dien je bij de inschrijving altijd een financieringsverklaring te uploaden (niet ouder dan 3 maanden). Dit geldt voor alle bouwnummers in Tuindorp. Meer informatie: https://www.tuindorp-hillegom.nl/financiering/
 6. Voor de 42 bouwnummers (met bouwnummers 212 t/m 221 en 251 t/m 282) geldt een voorrangsregel op basis van huidige woonsituatie. Toewijzingsvolgorde:
 7. In combinatie met de woonsituatie geldt voorrang op basis van (verzamel) inkomen voor bouwnummer 212 t/m 221 (verzamel) inkomen binnen de range vanaf € 69.000,- tot € 84.000,- en voor bouwnummer 251 t/m 282 (verzamel) inkomen tot € 55.000,-.
 8. De Stek-inschrijver dient bij inschrijving akkoord te gaan met verstrekken NAW-gegevens aan Stek waarna controle plaats vindt door Stek. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de besluitvorming hieromtrent.
 9. Voor al deze 42 bouwnummers in Tuindorp geldt dat inschrijver akkoord moet gaan met het verstrekken van NAW-gegevens aan gemeente Hillegom. Gemeente Hillegom gaat op basis van BRP-formulier na of inschrijver voldoet aan de voorrangsregel. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de hieruit voortvloeiende gegevens noch de besluitvorming hieromtrent.
 10. Om in aanmerking te komen voor de voorrangsregeling moet je voldoen aan de gestelde inkomensgrens/-range. Je zult aan de hand van een recente Inkomensverklaring, die je bij de inschrijving voegt, aan moeten tonen dat jouw (gezamenlijke) inkomen niet hoger is dan de genoemde inkomensgrens/-range. Per inschrijver dien je een Inkomensverklaring in. Wil je met twee personen gaan kopen? Dan dien je van beiden een Inkomensverklaring in. Het inkomen wordt getoetst aan deze Inkomensverklaring (voorheen IB60-verklaring), die is op te vragen bij de Belastingdienst via deze link.
 11. Waar mogelijk wordt maximaal rekening gehouden met je eerste keuze. Bij meerdere kandidaten voor een bouwnummer wijst de verkoper het bouwnummer toe. Er wordt rekening gehouden met de aantoonbare financiële haalbaarheid (financieringsverklaring, zie punt 5). Op de (wijze van) toewijzing kan niet worden gereclameerd.
 12. Een inschrijving is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar. Partners die samen willen kopen dienen het formulier ook samen eenmalig in te vullen. Dubbele inschrijvingen of bijvoorbeeld apart ingeschreven partners met de intentie het samen te kopen zullen worden verwijderd.
 13. Als je geen appartement toegewezen hebt gekregen, word je automatisch op de reservelijst geplaatst. Wanneer een toegewezen kandidaat van de koop afziet, wordt dit appartement aan één van de inschrijvers op de reservelijst toegewezen. Hierbij wordt rekening gehouden met de bij de inschrijving opgegeven voorkeuren.
 14. Inschrijver dient het inschrijfformulier naar waarheid in te vullen en te voltooien.
 15. Na de toewijzing zal één van de makelaars degenen die een bouwnummer toegewezen hebben gekregen telefonisch op de hoogte stellen en uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek komen de overeenkomsten aan de orde en wordt een tekenafspraak ingepland. Als je niet direct een bouwnummer toegewezen hebt gekregen, ontvang je uiterlijk dinsdag 4 juni een bericht dat je op de reservelijst bent geplaatst.

In de koopvoorwaarden wordt het 10-jarige antispeculatieregeling en zelfbewoningsvoorwaarden van de gemeente Hillegom opgenomen.

 

Toelichting inschrijf- en toewijzingsprocedure 63 eengezinswoningen

Bouwnummers 178 t/m 211 en 222 t/m 250

 1. Op dinsdag 7 mei 2024 om 12:00 uur zijn de verkoopdocumenten, zoals de verkooptekeningen, situatietekening, technische omschrijving en prijslijst beschikbaar.
 2. Op de website www.tuindorp-hillegom.nl kun je je online inschrijven. Jouw volledige inschrijving diende uiterlijk dinsdag 21 mei 2024 vóór 9:00 uur verzonden en ontvangen te zijn. Een ‘aanmelding’ als belangstellende voor het project is niet hetzelfde als een ‘inschrijving’. Om mee te kunnen doen aan de inschrijfprocedure diende je je voor sluiting voor specifiek één of meerdere bouwnummers van je voorkeur in te schrijven. Het digitale inschrijfformulier voor de eengezinswoningen vind je hier: https://account.tuindorp-hillegom.nl/account/inschrijfformulier-eengezinswoningen/
 3. De volgorde van binnenkomst is niet van belang. Dit houdt in, dat het niet uitmaakt of je je aan het begin of aan het einde van de inschrijfperiode inschrijft.
 4. Vervolgens vindt de toewijzing plaats. De kandidaten aan wie een woning is toegewezen worden hier uiterlijk vrijdag 24 mei door één van de makelaars over gebeld.
 5. Het is van belang dat je bij de inschrijving alle woningen van jouw voorkeur aangeeft. Je kunt namelijk alleen een woning toegewezen krijgen indien je deze ook als voorkeur hebt opgegeven. In het kader van de beoordeling van de financiële haalbaarheid dien je bij de inschrijving altijd een financieringsverklaring te uploaden (niet ouder dan 3 maanden). Dit geldt voor alle 63 woningen in Tuindorp. Meer informatie: https://www.tuindorp-hillegom.nl/financiering/
 6. Voor de 63 eengezinswoningen, met bouwnummer 178 t/m 211 en 222 t/m 250 gelden geen inkomensgrenzen/-ranges en geldt geen voorrangspositie op basis van huidige woonsituatie.
 7. Waar mogelijk wordt maximaal rekening gehouden met je eerste keuze. Bij meerdere kandidaten voor een bouwnummer wijst de verkoper de woning toe. Er wordt rekening gehouden met de aantoonbare financiële haalbaarheid (financieringsverklaring, zie punt 5). Op de (wijze van) toewijzing kan niet worden gereclameerd.
 8. Een inschrijving is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar. Partners die samen een woning willen kopen dienen het formulier ook samen eenmalig in te vullen. Dubbele inschrijvingen of bijvoorbeeld apart ingeschreven partners met de intentie het samen te kopen zullen worden verwijderd.
 9. Als je geen woning toegewezen hebt gekregen, word je automatisch op de reservelijst geplaatst. Wanneer een toegewezen kandidaat van de koop afziet, wordt deze woning aan één van de inschrijvers op de reservelijst toegewezen. Hierbij wordt rekening gehouden met de bij de inschrijving opgegeven voorkeuren.
 10. Inschrijver dient het inschrijfformulier naar waarheid in te vullen en te voltooien.
 11. Na de toewijzing zal één van de makelaars degenen die een woning toegewezen hebben gekregen telefonisch op de hoogte stellen en uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek komen de overeenkomsten aan de orde en wordt een tekenafspraak ingepland. Als je niet direct een woning toegewezen hebt gekregen, ontvang je uiterlijk vrijdag 24 mei een bericht dat je op de reservelijst bent geplaatst.

De antispeculatieregeling en zelfbewoningsvoorwaarden zijn niet van toepassing bij de eengezinswoningen.

Wij hopen je met deze toelichting voldoende duidelijkheid te hebben gegeven over de procedure om als kandidaat bij start verkoop in aanmerking te kunnen komen voor één van de woningen in verkoopfase 1 van project Tuindorp.

Heb je nog vragen? Bijvoorbeeld over de verschillende type woningen of vragen over de in te dienen bijlagen? Neem dan gerust contact op met één van de makelaars.