Veelgestelde vragen

Hier staan de meestgestelde vragen over Tuindorp Hillegom. Staat uw vraag er niet tussen? Mail naar tuindorphillegom@timpaan.nl

Algemeen

Op dit moment zijn we in overleg met de gemeente over voorrang voor Hillegommers op de sociale koopwoningen. Dit moet nog nader ingevuld worden en zal voor start verkoop bekend worden gemaakt. Voor de vrije sector geldt geen voorrangssituatie en maakt iedereen een gelijke kans.

Op de vrije sector koopwoningen zit geen zelfbewoningsplicht of anti-speculatiebeding. Op de sociale koopwoningen is dit wel van toepassing. Aan de zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding moet nog definitief invulling worden gegeven. U wordt hierover later geïnformeerd.

Dit moet nog vormgegevens worden in samenspraak met de gemeente.

Dit is nog niet bekend en zullen we later communiceren. Houd dus onze website in de gaten.

De tender schreef een verplicht programma van 136 sociale koopwoningen en de 26 sociale huurwoningen voor. Dit is een politieke keuze van de gemeente geweest. De sociale koopwoningen zullen qua betaalbaarheid net zo interessant zijn als menig sociale huurwoning.

Sociale koopwoningen

Op dit moment zijn er geen inkomensgrenzen voor de sociale koop, maar we bekijken samen met de gemeente hoe we deze woningen passend kunnen toewijzen.

De sociale koopwoningen zijn allen appartementen van circa 40, 60, 80 en 100 m2 (duplex), totaal 136 appartementen. Het ontwerp van de woningen wordt volgend jaar vorm gegeven. De uitrusting, indelingen, e.d. moeten nog worden bepaald.

De 40 m2 is circa € 100.000,-, de 60 m2 is circa € 150.000,-, de 80 m2 is circa € 200.000,- en de 100 m2 is circa € 225.000,- VON, prijspeil 2019. Deze prijzen worden geïndexeerd tot het moment van start verkoop.

Eengezinswoningen

De vrije sector koopwoningen zijn allen eengezinswoningen vanaf ca. 105 m2 woonoppervlak met tuin. Het ontwerp van de woningen wordt volgend jaar vorm gegeven. De uitrusting, indelingen, e.d. moeten nog worden bepaald.

De prijzen zullen starten vanaf circa € 350.000,- VON, prijspeil 2019. De exacte prijzen worden vlak voor start verkoop bepaald en kunnen dus nog geïndexeerd worden.

Sociale huur

Sizo levert alleen de ruimte benodigd voor de sociale huurwoningen. Het is straks aan de verhuurder hier een eigen plan te ontwikkelen. We kunnen u dus nog niet zeggen wat hier exact gaat komen.

Planning en fasering

Het bestemmingsplan voor nieuwbouwproject Tuindorp is vastgesteld door de gemeenteraad. Wij streven ernaar om in het voorjaar van 2024 de verkoop te starten van de eerste 105 woningen.

Er zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de regels rondom stikstof. Je hebt hier vast over gehoord in de landelijke media. Hier hebben wij ook mee maken en dit heeft invloed op de planning van Tuindorp. De berekeningen voor de stikstofuitstoot moeten opnieuw gemaakt worden en afhankelijk van de uitkomst moeten er maatregelen genomen worden. De bestemmingsplanprocedure kan pas starten als de gevolgen van de stikstofberekeningen onderzocht zijn. Dit betekent dat de procedure later start dan wij verwacht hadden. Ook de vervolgplanning, waaronder start verkoop, is voor nu dus helaas nog niet bekend.

Dit is nog niet definitief bepaald. De volgende fasen worden aansluitend gebouwd op fase 1.

Ja, dit is mogelijk. Het tijdsbestek is afhankelijk van de situatie. Gezien vooral de positieve reacties hopen wij de getoonde planning te kunnen halen.

Parkeren

Parkeren gebeurd grotendeels in het openbaar gebied. Er zijn een paar woningen met een eigen parkeerplaats. Daar zit de parkeerplaats bij de prijs van de woning inbegrepen.

Door de lage VON prijs van deze woningen is er uit kostenoverweging gekozen geen ondergronds parkeren te maken. Dit zou de woningen een stuk duurder maken. En we willen vooral een betaalbare wijk maken.

De parkeernorm van de gemeente Hillegom wordt aangehouden. Waar wij eventueel afwijken doen we dit met een deskundig advies door een deskundig bureau (Goudappel Coffeng).

Verkeer

Er wordt gekeken naar een optie voor een tweede (nood)ontsluiting richting de Weerensteinstraat.

Dit is nog niet definitief bepaald. Wij komen hier later bij u op terug.

Overige

De woningen zullen gasloos worden en een (collectieve) warmtepomp krijgen. Volgend jaar wordt het energieconcept nog nader uitgewerkt. Maar het wordt een groene, betaalbare en duurzame wijk.

Wij adviseren u hierover t.z.t. contact op te nemen met de gemeente.